عنوان خبرسریال ایرانی باب اسفنجی
(شاخه: اخبار سایت)
ارسال شده توسط manager
شنبه 14 شهريور 1394 - 18:43:12

یک انیمیشن که قرار بود توسط ایمان قائم مقامی ساخته شود به خاطر مسائل مالی متوقف شد در این اثر شخصیت هایی مانند باب اسفنجی ، پاتریک ستاره ، خرچنگ کراستی ، مینیون ، جناب خان ،بن تن ، سونیک ،توپولوها ، شکرستان ،مرد عنکبوتی ،شرک ، دکتر اگمن ،کوچولو و خنده تیر حضور دارند که در صورت ساخته شدن این انیمیشن دیدن آن خالی از لطف نیست

یک انیمیشن که قرار بود توسط ایمان قائم مقامی ساخته شود به خاطر مسائل مالی متوقف شد

در این اثر شخصیت هایی مانند باب اسفنجی ، پاتریک ستاره ، خرچنگ کراستی ، مینیون ، جناب خان ،بن تن ، سونیک ،توپولوها ، شکرستان ،مرد عنکبوتی ،شرک ، دکتر اگمن ،کوچولو و خنده تیر حضور دارند که در صورت ساخته شدن این انیمیشن دیدن آن خالی از لطف نیست
این خبر از طرف آثار امیر مسعود بهمنش
( http://mboxphp.com/news.php?extend.6 )


قدرت سایت 2013 © توسط شبکه اطلاع رسانی صبا می باشد .